Renovering av hus i Östhammar

Renovering av hus i Östhammar

Här har vi renoverat ett hus i Östhammar till Kent på Ängsvägen, vi har tagit bort alla väggar och ersatt dessa med limträbalk & limträstolp. Rivit ner gamla brädtaket, tagit bort all gammal kutterspån isolering på vinden, upptäckt att takstolar varit rötskadade efter gammal läcka igenom tak, bytt de delar i takstolar som varit dåliga och förstärkt takstolar, monterat ny ångbroms – glespanel – innertak, blåst ny isolering på vinden – vi valde cellulosa gamla tidningspapper då vi tycker den passade bäst till detta hus, vi har monterat ny gips på alla väggar – spacklat – slipat- målat, lagt in nytt golv, tillverkat nya fönsterbänkar, målat om alla snickerier så som fönsterbågar och karmar, monterat nytt Ikea kök, monterat nya radiatorer.

Upplagd

8 november 2021